Produkti

Okvirni.si

Spletni portal okvirni.si omogoča elektronsko naročanje blaga in storitev ter je prilagojen javnemu naročanju na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z večjim številom ponudnikov.

Naročniku spletni portal omogoča hitro in učinkovito izvedbo posameznega naročila s ponovnim odpiranjem konkurence ne glede na število ponudnikov, ki imajo z naročnikom sklenjen okvirni sporazum.

Za naročnika pomeni spletni portal prihranek časa in sredstev ter omogoča izvedbo javnega naročila blaga in storitev brez papirnatih dokumentov.

Splošni portal, ki je primeren za vse nakupe blaga, storitev in gradenj (npr. nakup čistil, elektrike, računalniške opreme...) je na voljo na nakupi.okvirni.si.

Na voljo pa je tudi specializiran portal za javno naročanje letalskih prevozov (primeren izključno nakup letalskih kart oziroma organiziranje potovanj), ki je na voljo na poleti.okvirni.si.

Za dodatne informacije nas pokličite na 0590 75 600 ali pišite na info@praetor.si.
 

eDražbe

Z namenom povečanja učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja (dosega se nižja ponudbena cena, prihrani se vsa odvečna papirologija) smo vzpostavili tudi portal za izvedbo elektronskih dražb (eDrazbe.si), preko katerega lahko naročniki sami ali pa z našo pomočjo izvajate elektronske dražbe v postopkih javnega naročanja.

Do portala lahko dostopate preko www.edrazbe.si ali www.e-drazbe.si ali www.drazbe.si, portal pa različni naročniki že več let uspešno uporabljajo tudi za prodajo premoženja, predvsem nepremičnin (dutb.edrazbe.si, ssrs.edrazbe.si). Omogočamo grafično prilagoditev portala in poddomene posameznim naročnikom.

Uporaba portala se dodeljuje za določeno obdobje. S plačilom licenčnine uporabnik za določeno obdobje pridobi neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe navedenega portala, skladno z navodili naročnika in vsakokratnimi splošnimi pogoji uporabe portala e-Dražbe, možni pa so tudi drugačni načini najema portala, skladno z dogovorom z naročnikom.

V ceno licence je vedno vključena 2-urna delavnica v živo pri stranki, vse nadgradnje portala ter tehnična podpora pri uporabi portala tako za uporabnike naročnika kot za ponudnike (dražitelje), ki zajema online podporo na spletni strani portala vsak delovnik od 8. do 16. ure.

Dodatno javnim naročnikom kot bonus nudimo možnost uporabe portala za klasično draženje (npr. pri prodaji premoženja ali odpisanih osnovnih sredstev naročnika), pod smiselno enakimi pogoji kot obratne dražbe (funkcija klasične dražbe poleg obratne dražbe se naročniku na njegovo željo vključi v obliki dodatne licence).

Podrobno
ePonudbe

S 1. aprilom 2018 se je začela uporabljati določba 37. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki za naročnike določa obvezno elektronsko prejemanje ponudb in ostale komunikacije s ponudniki za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev.

Portal nadomešča klasično vložišče, hkrati pa poskrbi za avtomatično elektronsko javno odpiranje ponudb, ter morebitno naknadno komunikacijo s ponudniki (zahteve za dopolnitve, dodatna pojasnila, soglasje k odpravi računskih napak ter obrazložitev neobičajno nizke cene). Portal ePonudbe.si tako pokriva fazo od prejema ponudb do izdaje odločitve, s čimer kar najmanj vpliva na obstoječe procese naročnikov v postopku oddaje javnega naročila.

Ker portal ePonudbe.si nadomešča klasično vložišče pri naročniku za potrebe elektronskega javnega naročanja, naročniku v postopkih, ki jih tipično izvaja pri oddaji javnih naročil, ni potrebno spreminjati ničesar, razen navedbe spletnega naslova ePonudbe.si kot lokacije za oddajo in javno odpiranje ponudb.

Objava javnega naročila - aktivacija elektronskega vložišča za javno naročilo - je mogoča v samo dveh minutah!

Prvi korak - registracija na portalu ePonudbe.si je povsem enostavna:

Na portal ePonudbe.si se registrirate brezplačno tako, da v spletnem brskalniku vtipkate naslov: www.ePonudbe.si ter pri polju »Še nimate računa?« kliknete povezavo »Registracija« ter vtipkate svojo davčno številko, odkljukate da ste naročnik, ter vnesete svoje podatke (ime in priimek, e-pošto, začetno geslo ter vašo GSM številko za potrebe dvostopenjske avtentifikacije).

Drugi korak - prijava na portalu ePonudbe.si in objava javnega naročila:

Neposredno po potrjeni registraciji in dvostopenjski prijavi (vaša e-pošta, izbrano geslo ter enkratno geslo, ki ga ob vsaki prijavi prejmete na svoj GSM telefon) lahko v profilu pod »Nakup objav« naročite želeno število objav (naročilo z obveznostjo plačila). Vneseno javno naročilo lahko objavite takoj, naknadno pa prejmete račun za število naročenih objav. Obveznost plačila nastopi s posredovanjem naročila želenega števila objav. Rok plačila znaša 30 dni po prejemu računa.

V ceno licenc portala ePonudbe.si je vključena tehnična podpora pri uporabi portala tako za uporabnike naročnika kot za ponudnike, ki zajema online podporo na spletni strani portala vsak delovnik od 8. do 16. ure.

GLAVNE PREDNOSTI PORTALA / EPONUDBE.SI /

 1. Portal deluje na vseh modernih operacijskih sistemih in mobilnih telefonih ter v aktualnih spletnih brskalnikih (s podporo javascriptu) – naročnik ne postavlja tehnoloških ovir ponudnikom pri oddaji ponudbe.
 2. Uporabniki za objavo javnega naročila in oddajo ponudb ne potrebujejo certifikatov.
 3. Registracija in uporaba sistema (oddaja ponudb) je za ponudnike brezplačna.
 4. Naročnik in ponudniki sami uporavljajo dostop svojih uporabnikov do njihovega profila, dodajajo uporabnike v sistem, javnih naročil in ponudb.
 5. Naročniki lahko uporabljajo identično razpisno dokumentacijo in obrazce kot do sedaj (z izjemo navedbe e-vložišča ter lokacije javnega odpiranja ponudb).
 6. Sistem podpira vse postopke (odprti postopek, pogajanja, konkurenčni dialog, vse postopke pogajanj, evidenčna naročila).
 7. Objava javnega naročila (z možnostjo avtomatskega uvoza podatkov o javnem naročilu naročnika iz objave na portalu enarocanje.si – enosmerna povezava s sistemom enarocanje.si).
 8. Javno odpiranje ponudb je avtomatično, zapisnik o javnem odpiranju je po javnem odpiranju na voljo zainteresirani javnosti brez prijave v sistem.
 9. Znotraj sistema poteka tudi vsa komunikacija po roku za oddajo ponudb (poziv za dopolnitev, pojasnilo, odpravo računskih napak ter obrazložitev neobičajni nizke cene ponudbe), ponudniki dobijo obvestilo o pozivu preko e-pošte in znotraj sistema, skupaj z rokom za dopolnitev ali pojasnilo.
 10. Verodostojnost vsakega dokumenta lahko uporabniki preverijo kadarkoli (npr. oddane ponudbe, preklica, zapisnik o javnem odpiranju ponudb, spremembe objavljenih javnih naročil...), kar je uporabno za preveritev s strani Državne revizijske komisije ali v primeru vpogleda v izbrano ponudbo.
 11. Sistem izda ponudnikom potrdilo o oddaji ponudbe ali umiku ponudbe z datumom in uro ter potrditivjo vsebine.
 12. Naročnik Državni revizijski komisiji v primeru revizijskega zahtevka »odstopi dokumentacijo«, ki se nahaja izključno v elektronski obliki v sistemu ePonudbe.si na način, da ji omogoči varen vpogled v dokumentacijo posameznega javnega naročila, ali pa podatke izvozi in jih posreduje na drug način.

Portal ePonudbe.si podpira tudi izvedbo in uporabo Dinamičnih nabavnih sistemov (DNS.ePonudbe.si):

Dinamični nabavni sistem (DNS) je tehnika oziroma instrument za elektronsko javno naročanje, ki ga veljavna zakonodaja (ZJN-3) predvideva kot eno izmed oblik omejenega postopka. Zaradi svojih specifičnosti ima kar nekaj prednosti pred ostalimi postopki, glavni razlog, da v Republiki Sloveniji do sedaj niso bili v uporabi, pa je dejstvo, da je izvajan v celoti elektronsko, do aprila 2018, ko je postala oddaja ponudb na elektronski način obvezna, pa sistemov za elektronsko oddajo ponudb skorajda ni bilo. Stara zakonodaja je podobne postopke v preteklosti že poznala pod drugimi imeni (postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti); v praksi gre za postopek, kjer naročnik v prvi fazi naredi listo »usposobljenih« ponudnikov ki jih nato ob posameznem povpraševanju vabi k oddaji ponudbe. Glavna prednost DNS pred ostalimi postopki (npr. okvirnimi sporazumi) je, da se v DNS lahko ves čas njegove veljavnosti vključujejo novi kandidati, medtem ko pri drugih postopkih to ni mogoče. Povedano drugače: naročnik sicer objavi DNS in da prvi rok za oddajo prijav najmanj 30 dni po posredovanju objave, vendar pa lahko ponudnik, tudi če se na prvotno objavo v tem roku ni odzval (ali se je odzval, pa ga je naročnik izključil, ker npr. ni izpolnjeval pogojev za priznanje sposobnosti), kadarkoli naknadno (npr. po letu ali dveh, ali ko pač izpolnjuje pogoje) prijavi v sistem, naročnik pa mora njegovo prijavo v 10-dnevnem roku obravnavati in ga, če izpolnjuje pogoje, naknadno uvrstiti na seznam gospodarskih subjektov, ter ga od dneva uvrstitve vabiti k oddaji ponudb.

GLAVNE PREDNOSTI DNS:

 1. Posamezen gospodarski subjekt se lahko kadarkoli v času (večletnega) trajanja DNS vključi v sistem – večja in vedno aktualna konkurenčnost trga.
 2. Gospodarski subjekt lahko kadarkoli naknadno kandidira za vključitev v sistem (tudi če prvič s svojo prijavo ne uspe).
 3. Navedeno ima za posledico minimalna tveganja glede revizijskih zahtevkov in pritožb, saj neizbrani gospodarski subjekt raje in hitreje kot tveganja revizije odda novo, dopolnjeno prijavo.
 4. Kadar je vrednost posameznega povpraševanja nižžja od EU praga za objavo, revizija na javno naročilo sploh ni možna.
 5. Sistem se lahko vzpostavi za daljše obdobje, celo z možnostjo podaljševanja, ves ta čas pa ima naročnik na voljo vedno ažurno konkurenco na trgu.
 6. Tako sistem prijave kot tudi oddajanja posameznih ponudb poteka v celoti elektronsko (brezpapirno).
 7. Postopek prijave in oddaje ponudbe je poenostavljen tako za naročnika kot tudi za gospodarske subjekte.

KDAJ RAZMISLITI O UVEDBI DNS?

 1. Če obstaja na trgu večje število ustreznih, predvsem pa neodvisnih ponudnikov.
 2. Če se redno oziroma občasno na trgu pojavljajo novi ponudniki.
 3. Ali obstajajo pogoji za lokalno ponudbo (želite kupovati lokalno).
 4. Če je naročnik že poskusil stimulirati trg v smislu večje konkurence, vendar brez večjega uspeha.
 5. Če je planirana skupna letna nabava dovolj visoka, da opravičje uvedbo sistema.
 6. Se pogosto dogaja, da so cene na enoto v primeru nakupa manjših količin bistveno višje?
 7. Ali obstaja velika volatilnost na trgu (bolj kot je trg nestabilen, večja je prednost DNS – na to lahko vplivajo svetovne gospodarske razmere, cene surovin, spreminjanje konkurence itn.)?
 8. Ali so zaradi specifike potrebni kratki roki od izvedbe povpraševanja do potrditve ponudbe?

ZA KAKŠNE VRSTE JAVNIH NAROČIL JE DNS PRIMEREN? Primeri nabav, pri katerih je uporaba DNS še posebej primerna:

 1. Nakup energentov, kot so elektrika, UNP, zemeljski plin, kurilno olje.
 2. Nakup računalniške opreme, kjer naročnik ne more vnaprej določiti svojih potreb.
 3. Nakup različnih materialov, ki jih naročnik potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti (npr. elektromaterial, vodovodni material ipd. – infrastrukturni sektor).
 4. Gradbena dela v lokalni skupnosti (občine), kot npr. asfaltiranje lokalnih cest, izgradnja kanalizacije in vodovoda, druge ponavljajoče se nizke gradnje.
 5. Odvoz različnih vrst odpadkov v zdravstvu.
 6. Nabava zdravil in medicinskih pripomočkov.
 7. Dobava sanitarnega in potrošnega materiala, dobava sanitetnega ter medicinskega potrošnega materiala.
 8. Nabava pohištva – omar, miz, stolov ipd.
 9. Nakup in sukcesivna dobava živil.

Podrobno
Socialne in posebne storitve – CPV

CPV je enotni klasifikacijski sistem za javna naročila. Njegov namen je standardiziranje referenc, ki jih uporabljajo javni naročniki za opis predmeta javnih naročil.

Trenutno so veljavne CPV kode, ki so bile sprejete z Uredbo (ES) št. 213/2008, uporabljajo pa se od 17.09.2008.

CPV koda je sestavljena iz glavnega besednjaka, ki definira predmet naročila in dopolnilnega besednjaka, ki dodaja dodatne informacije. Glavni besednjak temelji na drevesni strukturi, ki vsebuje 9-znakovno kodo (8-znakovna koda ter kontrolni znak), povezano z besednjakom z opisom vrste blaga, gradnje ali storitev, ki tvori predmet naročila.

 • Prva dva znaka določata oddelke (XX000000-Y);
 • Prvi trije znaki določajo skupine (XXX00000-Y);
 • Prvi štirje znaki določajo razrede (XXXX0000-Y);
 • Prvih pet znakov določa kategorije (XXXXX000-Y);

Vsak izmed zadnjih treh znakov podaja večjo stopnjo natančnosti v okviru kategorije. Dopolnilni besednjak je mogoče uporabiti za razširitev opisa predmeta naročila. Postavke so sestavljene iz alfanumerične kode z ustreznim besedilom, ki omogoča dodajanje nadaljnjih podatkov v zvezi s specifično vrsto ali namembnim krajem blaga, ki bo nabavljeno.

Naročniki morajo poskusiti najti kodo, ki najbolj natančno ustreza njihovemu predvidenemu nakupu. Čeprav bodo naročniki včasih morali izbrati več kod, je pomembno, da izberejo eno kodo za naslov obvestila o naročilu.

Pripomoček, ki je na voljo na tej spletni strani, omogoča lažje iskanje po CPV kodah, po polnem besedilu besednjaka, po številkah (kodah), oziroma glede na to ali je gre za klasično ali socialno ali drugo storitev.

Podrobno