Ponudniki

Svetujemo vam pri pripravi ponudbe v postopkih javnih naročil.

Ponudnikom, ki menijo, da je razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila v nasprotju z zakonodajo, ki ureja javno naročanje, svetujemo pri vložitvi revizijskega zahtevka na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo ter pripravimo revizijski zahtevek.

Ponudnikom svetujemo pri presoji naročnikove odločitve in svetujemo pri pripravi zahteve za vpogled.

Ponudnikom, ki so prejeli odločitev o oddaji javnega naročila in menijo, da je naročnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo in zakonodajo, ki ureja javno naročanje, svetujemo pri pripravi in vložitvi revizijskega zahtevka.