Javno-zasebna partnerstva

Za vas izvedemo naslednje storitve na področju vodenja in izvajanja projektov javno-zasebnega partnerstva:

 • identifikacija projektov, ki so primerni za izvedbo v obliki javno-zasebnega partnerstva;
 • predstavitev in izbor optimalne oblike javno- zasebnega partnerstva glede na vsebino projekta, partnerje javno-zasebnega razmerja ter glede na naravo razmerja med partnerji, način financiranja ter alokacijo rizikov;
 • sodelovanje pri pripravi ocene možnosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva glede na vsebino 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju ZJZP);
 • sodelovanje pri pripravi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu glede na vsebino 11. člena ZJZP;
 • priprava osnutka vsebine akta o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopku njegovega dopolnjevanja in sprejetja;
 • vodenje in izvedba celotnega postopka javnega razpisa z namenom izbora zasebnega partnerja (vključno z objavami, oblikovanjem razpisne dokumentacije, sodelovanjem pri oblikovanju meril in pogojev, sodelovanjem v strokovni komisiji);
 • vodenje in izvedba postopka konkurenčnega dialoga oziroma postopka s pogajanji v primerih, ko je to glede na vsebino in predmet javno-zasebnega partnerstva smotrno;
 • vodenje odpiranja ponudb oz. vlog prispelih na javni razpis;
 • sodelovanje v postopku pregleda in vrednotenja prispelih ponudb oz. vlog;
 • priprava osnutka poročila po končanem pregledu in vrednotenju prispelih ponudb oz. vlog;
 • priprava osnutka akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva;
 • pravno svetovanje v morebitnem pritožbenem postopku, ki teče zoper akt o izbiri;
 • priprava osnutka pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopku njene uskladitve, ter pripravi pogodb, dogovorjenih na podlagi te pogodbe; drugo pravno in poslovno svetovanje, ki ga pred in v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva potrebuje javni partner ter sodelovanje v vseh postopkih usklajevanj in pogajanj na strani javnega partnerja.

Po sklenitvi javno-zasebnega partnerstva in po podpisu pogodbe lahko izvajamo tudi storitve:

 • pravnega svetovanja na področju izvajanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje pri izvajanju nadzora;
 • pravnega svetovanja v postopkih spreminjanja ali predčasnega prenehanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.