Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN004840/2016-B01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Plini za medicinske namene 28.09.2016 do 10:00
JN004842/2016-B01 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Nakup zdravil iz krvi 23.09.2016 do 10:00
JN004844/2016-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Čiščenje prostorov v obdobju 2016 do 2020 23.09.2016 do 10:00
JN005294/2016-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del v dveh stanovanjih, Dolinska cesta 1i, Koper 19.09.2016 do 12:00
JN005193/2016-W01 Občina Ankaran Ureditev ceste in parkirišča ob objektu Regentova ulica 10 v Ankaranu 16.09.2016 do 10:00
JN005201/2016-W01 Dom počitka Mengeš Nakup in dobava industrijskega pralnega in sušilnega stroja 09.09.2016 do 10:00
JN004881/2016-W01 ITF Enhancing Human Security Nakup opreme za telemedicino 07.09.2016 do 10:00
JN005043/2016-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Oprema za reanimacijo - ponovitev 1. sklopa 07.09.2016 do 10:00
JN004034/2016-B01 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Predelava slovenske humane plazme v zdravila iz krvi 26.08.2016 do 10:00
JN004416/2016-W01 Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije Digitalizacija filmskega arhivskega gradiva Arhiva Republike Slovenije za leto 2016 19.08.2016 do 10:00
JN004321/2016-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvajanje storitev pregleda stanja napak po pravnomočni sodbi, izdelava projekta sanacije, popisov del, izvedba gradbenega nadzora ter aktivnosti pooblaščenega inženirja v soseski Novi Dragomelj 18.08.2016 do 10:00
JN003862/2016-E01 Elektro Primorska, d.d. Dobava avtomateriala za 4 letno obdobje 17.08.2016 do 10:00
JN003505/2016-B01 Splošna bolnišnica Murska Sobota Oprema za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice Murska Sobota 17.08.2016 do 9:00
JN003990/2016-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ureditev prostorov laboratorija, sprejema in vhoda 10.08.2016 do 10:00
JN004048/2016-W01 Zdravstveni dom Vrhnika Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov v Zdravstvenem domu Vrhnika 08.08.2016 do 10:00