Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN006148/2016-W01 Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije Storitve fizičnega in tehničnega varovanja objektov Arhiva RS 21.10.2016 do 10:00
JN006326/2016-W01 Občina Vipava Preplastitev atletske steze s tartanom na vojaškem stadionu v Vipavi 21.10.2016 do 10:00
JN005888/2016-W01 SGLŠ Postojna Avtobusni prevoz dijakov Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna 17.10.2016 do 10:00
JN005787/2016-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Živila in material za prehrano - ponovitev postopka za neoddane artikle v prej izvedenem postopku 12.10.2016 do 10:00
JN005815/2016-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih sanacijskih del v stanovanjih na objektih Ulica Šantlovih 2, 4 in 6 v Novi Gorici 12.10.2016 do 10:00
JN005806/2016-W01 Kmetijski inštitut Slovenije Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2017 10.10.2016 do 10:00
JN004840/2016-B01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Plini za medicinske namene 28.09.2016 do 10:00
JN004842/2016-B01 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Nakup zdravil iz krvi 23.09.2016 do 10:00
JN004844/2016-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Čiščenje prostorov v obdobju 2016 do 2020 23.09.2016 do 10:00
JN005294/2016-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del v dveh stanovanjih, Dolinska cesta 1i, Koper 19.09.2016 do 12:00
JN005193/2016-W01 Občina Ankaran Ureditev ceste in parkirišča ob objektu Regentova ulica 10 v Ankaranu 16.09.2016 do 10:00
JN005201/2016-W01 Dom počitka Mengeš Nakup in dobava industrijskega pralnega in sušilnega stroja 09.09.2016 do 10:00
JN004881/2016-W01 ITF Enhancing Human Security Nakup opreme za telemedicino 07.09.2016 do 10:00
JN005043/2016-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Oprema za reanimacijo - ponovitev 1. sklopa 07.09.2016 do 10:00
JN004034/2016-B01 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Predelava slovenske humane plazme v zdravila iz krvi 26.08.2016 do 10:00