Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN006980/2016-B01 Javni zavod Gasilska brigada Koper Finančni leasing z dobavo kombiniranega gasilskega vozila 07.12.2016 do 10:00
JN006933/2016-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Storitve vzdrževanja zunanjih površin 02.12.2016 do 10:00
JN006829/2016-B01 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Dobava zemeljskega plina za obdobje 2017 - 2021 30.11.2016 do 8:30
JN006673/2016-B01 Dom počitka Mengeš Storitve čiščenja 28.11.2016 do 9:00
JN006393/2016-B01 Dom počitka Mengeš Nakup in dobava živil 21.11.2016 do 9:00
JN006400/2016-B01 Šolski center Celje Dobava zemeljskega plina za obdobje 2017 - 2021 17.11.2016 do 8:30
JN006762/2016-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Nabava profesionalne kuhinjske opreme 16.11.2016 do 10:00
JN006999/2016-W01 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Tri dimenzionalni kinematični merilni sistem za športno biomehaniko 11.11.2016 do 10:00
JN006325/2016-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del na delu poslovno-stanovanjskega objekta in v stanovanju v prvem nadstropju v lasti SSRS, Prosenjakovci 70 26.10.2016 do 10:00
JN006148/2016-W01 Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije Storitve fizičnega in tehničnega varovanja objektov Arhiva RS 21.10.2016 do 10:00
JN006326/2016-W01 Občina Vipava Preplastitev atletske steze s tartanom na vojaškem stadionu v Vipavi 21.10.2016 do 10:00
JN005888/2016-W01 SGLŠ Postojna Avtobusni prevoz dijakov Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna 17.10.2016 do 10:00
JN005787/2016-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Živila in material za prehrano - ponovitev postopka za neoddane artikle v prej izvedenem postopku 12.10.2016 do 10:00
JN005815/2016-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih sanacijskih del v stanovanjih na objektih Ulica Šantlovih 2, 4 in 6 v Novi Gorici 12.10.2016 do 10:00
JN005806/2016-W01 Kmetijski inštitut Slovenije Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2017 10.10.2016 do 10:00