Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN007217/2016-B01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Dializni aparati 21.12.2016 do 10:00
JN007710/2016-W01 BIC Ljubljana Dobava embalaže 20.12.2016 do 10:00
JN007686/2016-W01 DSO Trebnje Dobava proizvodov za medicinsko uporabo in izdelkov za osebno nego 19.12.2016 do 10:00
JN007556/2016-W01 Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija - Transplant Nacionalni informacijski sistem za tkiva in celice 15.12.2016 do 10:00
JN007408/2016-W01 Občina Vipava Gradnja kanalizacije na Slapu – 1. faza 13.12.2016 do 9:00
JN007356/2016-W01 JAZMP Pridobitev izvajalca za podporo vodenju projekta in sistemsko analizo 12.12.2016 do 10:00
JN006980/2016-B01 Javni zavod Gasilska brigada Koper Finančni leasing z dobavo kombiniranega gasilskega vozila 07.12.2016 do 10:00
JN006933/2016-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Storitve vzdrževanja zunanjih površin 02.12.2016 do 10:00
JN006829/2016-B01 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Dobava zemeljskega plina za obdobje 2017 - 2021 30.11.2016 do 8:30
JN006673/2016-B01 Dom počitka Mengeš Storitve čiščenja 28.11.2016 do 9:00
JN006393/2016-B01 Dom počitka Mengeš Nakup in dobava živil 21.11.2016 do 9:00
JN006400/2016-B01 Šolski center Celje Dobava zemeljskega plina za obdobje 2017 - 2021 17.11.2016 do 8:30
JN006762/2016-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Nabava profesionalne kuhinjske opreme 16.11.2016 do 10:00
JN006999/2016-W01 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Tri dimenzionalni kinematični merilni sistem za športno biomehaniko 11.11.2016 do 10:00
JN006325/2016-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del na delu poslovno-stanovanjskega objekta in v stanovanju v prvem nadstropju v lasti SSRS, Prosenjakovci 70 26.10.2016 do 10:00