Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN000807/2017-W01 Gimnazija Šiška Izvajanje računovodskih in knjigovodskih storitev 16.02.2017 do 10:00
JN000434/2017-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ureditev prostorov laboratorija, sprejema in vhoda - ponovitev 15.02.2017 do 11:00
JN000154/2017-B01 Zdravstveni dom Sežana Dobava zobozdravstvenega materiala 15.02.2017 do 10:00
JN000516/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških preiskav za stanovanjsko sosesko Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252 - funkcionalne enote E1, E2 in E3 09.02.2017 do 10:00
JN000145/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Ureditev in vzdrževanje zemljišča v Lukovici 25.01.2017 do 10:00
JN007788/2016-B01 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije Dobava pisarniškega potrošnega materiala s tonerji 16.01.2017 do 10:00
JN008084/2016-W01 JAZMP Kadrovski informacijski sistem 13.01.2017 do 10:00
JN007723/2016-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Dobava hrane za obdobje 2017 - 2021 11.01.2017 do 10:00
JN007496/2016-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Dobava sanitetnega in ostalega materiala 2017-2021 29.12.2016 do 10:00
JN007217/2016-B01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Dializni aparati 21.12.2016 do 10:00
JN007710/2016-W01 BIC Ljubljana Dobava embalaže 20.12.2016 do 10:00
JN007686/2016-W01 DSO Trebnje Dobava proizvodov za medicinsko uporabo in izdelkov za osebno nego 19.12.2016 do 10:00
JN007556/2016-W01 Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija - Transplant Nacionalni informacijski sistem za tkiva in celice 15.12.2016 do 10:00
JN007408/2016-W01 Občina Vipava Gradnja kanalizacije na Slapu – 1. faza 13.12.2016 do 9:00
JN007356/2016-W01 JAZMP Pridobitev izvajalca za podporo vodenju projekta in sistemsko analizo 12.12.2016 do 10:00