Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN001260/2017-B01, 2017/S 037-067122 Občina Žužemberk Izbira izvajalca za opravljanje prevozov otrok v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let 27.03.2017 do 10:00
JN001162/2017-B01 Občina Dolenjske Toplice Okvirni sporazum za izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Dolenjske Toplice s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let 09.03.2017 do 10:00
JN001197/2017-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Adaptacija enote za otroško in adolescentno psihiatrijo 08.03.2017 do 10:00
JN000128/2017-W01 Zdravstveni dom Domžale Obnova kletnih prostorov Zdravstvenega doma Domžale 28.02.2017 do 9:00
JN001100/2017-W01 Občina Žužemberk Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let 27.02.2017 do 9:00
JN000563/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del na delu objekta Šalara v Kopru vezano na odpravo napak po sodbi sodišča, Dolinska cesta 1 i, j, h, mapi 1 in 7 17.02.2017 do 10:00
JN000807/2017-W01 Gimnazija Šiška Izvajanje računovodskih in knjigovodskih storitev 16.02.2017 do 10:00
JN000434/2017-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ureditev prostorov laboratorija, sprejema in vhoda - ponovitev 15.02.2017 do 11:00
JN000154/2017-B01 Zdravstveni dom Sežana Dobava zobozdravstvenega materiala 15.02.2017 do 10:00
JN000516/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških preiskav za stanovanjsko sosesko Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252 - funkcionalne enote E1, E2 in E3 09.02.2017 do 10:00
JN000145/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Ureditev in vzdrževanje zemljišča v Lukovici 25.01.2017 do 10:00
JN007788/2016-B01 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije Dobava pisarniškega potrošnega materiala s tonerji 16.01.2017 do 10:00
JN008084/2016-W01 JAZMP Kadrovski informacijski sistem 13.01.2017 do 10:00
JN007723/2016-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Dobava hrane za obdobje 2017 - 2021 11.01.2017 do 10:00
JN007496/2016-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Dobava sanitetnega in ostalega materiala 2017-2021 29.12.2016 do 10:00