Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN005184/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor - ponovitev 30.05.2017 do 10:00
JN005112/2017-W01 Občina Ankaran Dobava živil 29.05.2017 do 10:00
JN004697/2017-W01 JAZMP Kadrovski informacijski sistem - ponovitev 24.05.2017 do 10:00
JN003767/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor 16.05.2017 do 10:00
JN004166/2017-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Dobava in montaža pohištva Enote za otroško in adolescentno psihiatrijo 12.05.2017 do 10:00
JN002842/2017-W01 Dom počitka Mengeš Obnova oddelka A1 in del oddelka B1 na objektu Doma počitka Mengeš 21.04.2017 do 10:00
JN002328/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del v stanovanju, Ljubljanska cesta 4f, Kamnik Perovo 04.04.2017 do 10:00
JN001792/2017-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Radiologija - izobraževanje, pregledi in dozimetrija 29.03.2017 do 11:00
JN002058/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Sanacijska dela na strehi objekta Dragomelj Niz 2 29.03.2017 do 9:00
JN001260/2017-B01, 2017/S 037-067122 Občina Žužemberk Izbira izvajalca za opravljanje prevozov otrok v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let 27.03.2017 do 10:00
JN001162/2017-B01 Občina Dolenjske Toplice Okvirni sporazum za izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Dolenjske Toplice s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let 09.03.2017 do 10:00
JN001197/2017-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Adaptacija enote za otroško in adolescentno psihiatrijo 08.03.2017 do 10:00
JN000128/2017-W01 Zdravstveni dom Domžale Obnova kletnih prostorov Zdravstvenega doma Domžale 28.02.2017 do 9:00
JN001100/2017-W01 Občina Žužemberk Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje elektrine energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let 27.02.2017 do 9:00
JN000563/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del na delu objekta Šalara v Kopru vezano na odpravo napak po sodbi sodišča, Dolinska cesta 1 i, j, h, mapi 1 in 7 17.02.2017 do 10:00