Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JAZMP Pridobitev izvajalca za podporo vodenju projekta in sistemsko analizo 20.06.2017 do 10:00
JN005070/2017-B01 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije Storitve fiksne in mobilne telefonije 19.06.2017 do 10:00
JN005480/2017-W01 Občina Ankaran Obnova objekta na B1 - Vrtec enota Delfino Blu 12.06.2017 do 10:00
JN005392/2017-W01 Občina Ankaran Izvedba gradbenih del in dobava opreme za kuhinji zavoda OŠV Ankaran 09.06.2017 do 10:00
JN005242/2017-W01 Občina Ankaran Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2017 05.06.2017 do 10:00
JN004511/2017-B01 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem Nakup in dobava hrane 31.05.2017 do 10:00
JN005184/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor - ponovitev 30.05.2017 do 10:00
JN005112/2017-W01 Občina Ankaran Dobava živil 29.05.2017 do 10:00
JN004697/2017-W01 JAZMP Kadrovski informacijski sistem - ponovitev 24.05.2017 do 10:00
JN003767/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor 16.05.2017 do 10:00
JN004166/2017-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Dobava in montaža pohištva Enote za otroško in adolescentno psihiatrijo 12.05.2017 do 10:00
JN002842/2017-W01 Dom počitka Mengeš Obnova oddelka A1 in del oddelka B1 na objektu Doma počitka Mengeš 21.04.2017 do 10:00
JN002328/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del v stanovanju, Ljubljanska cesta 4f, Kamnik Perovo 04.04.2017 do 10:00
JN001792/2017-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Radiologija - izobraževanje, pregledi in dozimetrija 29.03.2017 do 11:00
JN002058/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Sanacijska dela na strehi objekta Dragomelj Niz 2 29.03.2017 do 9:00