Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN007033/2017-W01 SGLŠ Postojna Prenova dveh sklopov sanitarnih prostorov v dijaškem domu v SGLŠ Postojna 03.08.2017 do 10:00
JN006278/2017-B01 Občina Dolenjske Toplice Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dolenjske Toplice 01.08.2017 do 10:00
JN006772/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani 31.07.2017 do 10:00
JN006756/2017-W01 Gimnazija Bežigrad Dobava in montaža opreme za laboratorij 28.07.2017 do 9:00
JN006766/2017-W01 Gimnazija Bežigrad Storitve vzdrževanja IKT 28.07.2017 do 9:00
JN006271/2017-B01 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Dobava tehničnih plinov in plinov za sterilizacijo 27.07.2017 do 10:00
JN006270/2017-E01 Elektro Primorska, d.d. Okvirni sporazum na področju gradbenih del za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture 27.07.2017 do 9:30
JN006838/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del na treh balkonih stanovanjskega objekta Šentiljska 37 v Mariboru 25.07.2017 do 10:00
JN005861/2017-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Rekonstrukcija centralnega objekta posestva Razori 12.07.2017 do 10:00
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Okvirni sporazum za nakup letalskih kart 07.07.2017 do 10:00
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 07.07.2017 do 10:00
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Dobava recikliranega pisarniškega papirja iz predelanih papirnih vlaken, drugega pisarniškega materiala ter tonerjev in črnil za tiskalnike za obdobje štirih let 07.07.2017 do 10:00
JN006100/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani 06.07.2017 do 10:00
JN006210/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor - ponovitev 06.07.2017 do 10:00
JN005488/2017-B01 Občina Dolenjske Toplice Izbira izvajalca za opravljanje prevozov otrok v Občini Dolenjske Toplice za obdobje štirih let 04.07.2017 do 10:00