Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN006984/2017-B0 Občina Dolenjske Toplice Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v Občini Dolenjske Toplice 17.08.2017 do 9:00
JN007199/2017-W01 Občina Žužemberk Ureditve državne ceste R1-216 na območju naselja Dvor 16.08.2017 do 10:00
JN006595/2017-B01 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Izdelava dobava in montaža notranje opreme prostorov Logističnega centra ZRC SAZU na Igu v katerem bo imela mesto Raziskovalna postaja Barje 08.08.2017 do 10:00
JN006975/2017-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Dobava hitrih imunokemijskih testov in dodatnega materiala za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc 08.08.2017 do 10:00
JN006969/2017-W01 Gimnazija Bežigrad Gradbeno vzdrževalna dela na Gimnaziji Bežigrad 04.08.2017 do 10:00
JN007032/2017-W01 SGLŠ Postojna Sanacija stropa in prezračevanja v SGLŠ Postojna 03.08.2017 do 10:00
JN007033/2017-W01 SGLŠ Postojna Prenova dveh sklopov sanitarnih prostorov v dijaškem domu v SGLŠ Postojna 03.08.2017 do 10:00
JN006278/2017-B01 Občina Dolenjske Toplice Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dolenjske Toplice 01.08.2017 do 10:00
JN006772/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani 31.07.2017 do 10:00
JN006756/2017-W01 Gimnazija Bežigrad Dobava in montaža opreme za laboratorij 28.07.2017 do 9:00
JN006766/2017-W01 Gimnazija Bežigrad Storitve vzdrževanja IKT 28.07.2017 do 9:00
JN006271/2017-B01 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Dobava tehničnih plinov in plinov za sterilizacijo 27.07.2017 do 10:00
JN006270/2017-E01 Elektro Primorska, d.d. Okvirni sporazum na področju gradbenih del za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture 27.07.2017 do 9:30
JN006838/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del na treh balkonih stanovanjskega objekta Šentiljska 37 v Mariboru 25.07.2017 do 10:00
JN005861/2017-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Rekonstrukcija centralnega objekta posestva Razori 12.07.2017 do 10:00