Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN009524/2017-B01 Gimnazija Šiška Nakup in dobava hrane za obdobje štirih let 15.12.2017 do 10:00
JN009615/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije podzemne garaže na naslovu Knobleharjeva 18 Ljubljana 30.11.2017 do 10:00
JN009217/2017-B01 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Vzdrževanje in nadgradnja IS MIZŠ za VIZ 29.11.2017 do 10:00
JN009223/2017-B01 JAZMP Nakup in dobava računalniške opreme 28.11.2017 do 10:00
JN009516/2017-W01 InnoRenew CoE Izola, Livade 6, 6310 Izola Nakup energijsko učinkovite namizne računalniške opreme – okvirni sporazum za obdobje štirih let 24.11.2017 do 10:00
JN008791/2017-B01 Občina Žužemberk Izbira izvajalca za opravljanje prevozov otrok v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let 15.11.2017 do 10:00
JN009194/2017-W01 JAZMP Računovodske storitve 15.11.2017 do 10:00
JN008962/2017-W01 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Izdelava, dobava in montaža pisarniškega pohištva 30.10.2017 do 10:00
JN008373/2017-B01 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije Storitve e-arhiviranja – zajem in hramba dokumentacije v elektronski obliki pri akreditiranem izvajalcu za obdobje štirih let 27.10.2017 do 10:00
JN008825/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Razvojni projekt: implementacija nalog vzdrževanja in upravljanja objektov na osnovi BIM modela stavbe z uporabo 6D BIM tehnologije – F2, Brdo 27.10.2017 do 10:00
JN008822/2017-W01 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Selitvene storitve (selitev pisarniškega gradiva, pohištva in opreme) 17.10.2017 do 10:00
JN008430/2017-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Nakup računalniške opreme 11.10.2017 do 10:00
JN008640/2017-W01 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Demontaža, selitev in montaža obstoječih arhivskih regalov ter dobava in montaža novih arhivskih regalov 11.10.2017 do 10:00
JN008663/2017-W01 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Selitvene storitve (Selitev pisarniškega gradiva, pohištva in opreme) 11.10.2017 do 10:00
JN008264/2017-W01 Kmetijski inštitut Slovenije Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2018 05.10.2017 do 10:00