Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN004416/2016-W01 Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije Digitalizacija filmskega arhivskega gradiva Arhiva Republike Slovenije za leto 2016 19.08.2016 do 10:00
JN004321/2016-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvajanje storitev pregleda stanja napak po pravnomočni sodbi, izdelava projekta sanacije, popisov del, izvedba gradbenega nadzora ter aktivnosti pooblaščenega inženirja v soseski Novi Dragomelj 18.08.2016 do 10:00
JN003862/2016-E01 Elektro Primorska, d.d. Dobava avtomateriala za 4 letno obdobje 17.08.2016 do 10:00
JN003505/2016-B01 Splošna bolnišnica Murska Sobota Oprema za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice Murska Sobota 17.08.2016 do 9:00
JN003990/2016-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ureditev prostorov laboratorija, sprejema in vhoda 10.08.2016 do 10:00
JN004048/2016-W01 Zdravstveni dom Vrhnika Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov v Zdravstvenem domu Vrhnika 08.08.2016 do 10:00
JN003810/2016-W01 Elektro Primorska, d.d. Sanacija strehe servisnega kompleksa v DE Sežana 05.08.2016 do 10:00
JN003808/2016-W01 Gimnazija Bežigrad Sanacija fantovskih sanitarij in prenova upravnih prostorov 01.08.2016 do 10:00
JN003187/2016-B01 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Upravljanje, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema SAZU in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 29.07.2016 do 10:00
JN004064/2016-W01 SGLŠ Postojna Obnova velike kuhinje 29.07.2016 do 9:00
JN003345/2016-B01 Splošna bolnišnica Murska Sobota Selitev in obnova oddelka za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice Murska Sobota 27.07.2016 do 9:00
JN003667/2016-W01 Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije Izvajanje računovodskih in knjigovodskih storitev 25.07.2016 do 10:00
JN002741/2016-B01 BIC Ljubljana Sukcesivna dobava živil za obdobje 2016-2020 20.07.2016 do 10:00
JN003532/2016-W01 Občina Ankaran Izbor pripravljalca občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran 20.07.2016 do 10:00
Ob-2470/16 Energija plus d.o.o. Poimplementacijska revizija funkcionalnosti sistema uvedbe SAP ERP in SAP I-SU 15.07.2016 do 10:30