Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN003810/2016-W01 Elektro Primorska, d.d. Sanacija strehe servisnega kompleksa v DE Sežana 05.08.2016 do 10:00
JN003808/2016-W01 Gimnazija Bežigrad Sanacija fantovskih sanitarij in prenova upravnih prostorov 01.08.2016 do 10:00
JN003187/2016-B01 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Upravljanje, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema SAZU in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 29.07.2016 do 10:00
JN004064/2016-W01 SGLŠ Postojna Obnova velike kuhinje 29.07.2016 do 9:00
JN003345/2016-B01 Splošna bolnišnica Murska Sobota Selitev in obnova oddelka za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice Murska Sobota 27.07.2016 do 9:00
JN003667/2016-W01 Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije Izvajanje računovodskih in knjigovodskih storitev 25.07.2016 do 10:00
JN002741/2016-B01 BIC Ljubljana Sukcesivna dobava živil za obdobje 2016-2020 20.07.2016 do 10:00
JN003532/2016-W01 Občina Ankaran Izbor pripravljalca občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran 20.07.2016 do 10:00
Ob-2470/16 Energija plus d.o.o. Poimplementacijska revizija funkcionalnosti sistema uvedbe SAP ERP in SAP I-SU 15.07.2016 do 10:30
JN002253/2016-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Dobava materiala za popravila in vzdrževanje za obdobje štirih let 08.07.2016 do 10:00
JN002831/2016-W01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Dopolnitev opreme za reanimacijo - ponovitev 07.07.2016 do 10:00
JN002751/2016-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izbor izvajalca GOI del za sanacijo hiše na naslovu Ketejeva 4, Pivka 04.07.2016 do 10:00
JN001862/2016-B01 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Živila in material za prehrano 01.07.2016 do 10:00
JN002723/2016-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Nakup računalniške opreme 28.06.2016 do 10:00
JN002738/2016-W01 Občina Ankaran Dobava pijače za gostinske obrate v upravljanju Občine Ankaran (ponovitev postopka za neoddani sklop v prej izvedenem postopku) 27.06.2016 do 10:00