Arhiv javnih naročil

 • Naročnik Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: naročila za socialne in druge posebne storitve, v sklopu projekta Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci

 • Št.objave na portalu javnih naročil

 • Datum objave: 11.07.2018
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 15.07.2018 do 23:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 20.07.2018 do 23:00
 • Datum odpiranja: 22.07.2018 ob 9:00

 • Vrsta naročila:

 • Razpisna dokumentacija:
 • - RD SPS SOPA 3
  - NIJZ SPS SOPA3
 • Vprašanja in odgovori
 • Vprašanje št.1:
  kaj vse moramo poslati tisti, ki smo se prijavili na vaš predhodni razpis in se strinjamo z podatki, ki smo jih navedli v takratnem obrazcu ?
  Odgovor:

  V primeru že oddane prijave na javni poziv z dne 29.3.2018 je za vloge
  na oddajo naročila socialnih in drugih posebnih storitev za izbor
  zunanjih izvajalcev »SOPA« obvezna izpolnitev Prijavnega obrazca za
  prijavitelje sklopov (A, B, C, D, E, F, G, H in I ) pod točkami I.,
  III. in IV.

  Izpolnitev točke II. je predvidena za spremembe ali nove prijave.

  Objavljeno dne 13.07.2018 ob 11:26
  Vprašanje št.2:
  Vprašanje 2: "Obvezni del določa sodelovanje v 18 LO. Kako oblikovati stroške če se bodo posamezne aktivnosti izvajale npr. samo v 10. lokalnih okoljih. Pod katero točko prijave razmejimo število uporabnikov, ki so vključeni v preventivne programe programe (svetovalnica, krepitev družin, , za starše, pedagoške delavce....), ki jih izvaja ZVEZA. Strokovni delavci v društvih ki so vključena v zvezo pa prav tako izvajajo poleg urejanja zdravljenih alkoholikov po skupinah(v katere so vključeni tudi svojci ), tudi preventivne programe v okolju.

  Gre torej torej za podatek, da več kot 20% uporabnikov , ki so vključeni v programe niso obravnavani zaradi sindroma odvisnosti od alkohola."
  Odgovor:

  2. Obvezni del določa sodelovanje v 18 LO. Kako oblikovati stroške če se bodo posamezne aktivnosti izvajale npr. samo v 10. lokalnih okoljih.

  Bolje točkovane bodo vloge, ki bodo v finančnem ovrednotenju zagotavljale delež izvedenih storitev v OE NIJZ (ki jih lahko izvede en izbrani sodelavec za več OE NIJZ), ter zagotavljale celovitejše pokrivanje LO kot izbrane izvajalce ter tako sledile pogoju, da predlagatelj zagotavlja vseslovensko mrežo oz. celovito geografsko pokritost ter predmetu naročila v točki 3.1., ki predvideva v povezovanje med različnimi poklici, v katerem se bodo izbrani sodelavci izvajalca medsektorsko povezovali s predstavniki iz zdravstva in socialnega varstva ter drugimi deležniki, ki sodelujejo pri izvajanju ukrepov v razvoju.

   

  zagotovljen delež izvedenih storitev v OE NIJZ (en izbrani sodelavec lahko namreč izvede storitve tudi za več OE NIJZ) v obveznem obsegu od točke 1-6 * 624 EUR

  št. lokalnih okolij (do 18) * št. storitev na lokalno okolje (do 6) * 32,5 EUR

  št. lokalnih okolij (do 18) * delež LO *delež izvedenih storitev v OE NIJZ  * 172,89 EUR

  Seštevek = Cena

  Če noben ponudnik za določen sklop ne bo ponudil optimalne rešitve, so skladno z razpisno dokumentacijo predvidena pogajanja.

   

  Objavljeno dne 17.07.2018 ob 10:50

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo