Arhiv javnih naročil

 • Naročnik Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno delo pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola

 • Št.objave na portalu javnih naročil

 • Datum objave: 03.01.2018
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 22.01.2018 do 12:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 31.01.2018 do 14:30
 • Datum odpiranja: 00.00.0000 ob 0:00

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Če potrebujete vzorec konzorcijske pogodbe, se obrnite na pr_sopa@nijz.si.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - Razpisna dokumentacija
  - Predstavitev 1
  - Predstavitev 2
  - Predstavitev 3
  - Vprašanja in odgovori
  - Vprašanje in odgovor 4
  - Vprašanje in odgovor 5
 • Vprašanja in odgovori
 • Vprašanje št.1:
  Vprašanja in odgovori
  Odgovor:

  Vprašanja in odgovori so objavljeni na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, pod rubriko Razpisna dokumentacija. Prav tako so na tem mestu objavljene predstavitve z informativnega dne.

  Objavljeno dne 11.01.2018 ob 13:17
  Vprašanje št.2:
  Vprašanje 41) Vprašanje CSD: na kakšen način bi lahko sodelovali, čeprav so z vsebinskega vidika zainteresirani. Težavo vidijo s finančnega vidika. Izplačila imajo vezana na koledarsko leto, ne obstaja možnost naknadnega izplačila. Skrbi jih pa še dvojno financiranje v okviru rednega delovnega časa oz. redne dejavnosti. Želeli bi dobiti usmeritve na kakšen način bi podprli projekt, da bi hkrati zadostili vsem pogodbenim obveznostim.
  Odgovor:

  Plačilo se lahko izvede v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in sicer iz naslova projektnega dela.

  Prilagamo povezavo do Uredbe, na podlagi katere se to izvede:

  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4781

  Druga možnost pa so nadure, ki pa seveda morajo biti izkazane v evidenci delovnega časa.

  V teh dveh primerih gre za zakonito plačilo in nikakor ne dvojno financiranje.

  Objavljeno dne 11.01.2018 ob 14:18
  Vprašanje št.3:
  Litije ne najdemo v nobenem sklopu. Kam spada?

  Odgovor:

  Litija spada v Sklop 8: OE Ljubljana – zahod.

  Objavljeno dne 12.01.2018 ob 8:43
  Vprašanje št.4:
  Sprememba pogodbe
  Odgovor:

  Naročnik spreminja pogodbo kot izhaja iz dokumenta "Vprašanje in odgovor 4", ki je objavljen pod rubriko Razpisna dokumentacija.

  Naročnik ne bo pripravil čistopisa vzorca pogodbe. Vzorca pogodbe ni potrebno prilagati k prijavi.

  Objavljeno dne 12.01.2018 ob 13:56
  Vprašanje št.5:
  Dodatno pojasnilo
  Odgovor:

  Naročnik podaja dodatno pojasnilo odgovora na vprašanje št. 2 oz. št. 41 kot izhaja iz dokumenta "Vprašanje in odgovor 5", ki je objavljen pod rubriko Razpisna dokumentacija.

  Objavljeno dne 12.01.2018 ob 13:57
  Vprašanje št.6:
  Sprememba razpisne dokumentacije
  Odgovor:

  Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo: 

  Rok za vprašanja se podaljša do 22.1.2018 do 12:00 ure

  Naročnik podaljšuje rok za odgovore: 24.1.2018 do 16:00 ure.

  Naročnik podaljšuje rok za sprejem prijav na: 31.1.2018 do 14:30. Do tega roka mora prijava prispeti v vložišče naročnika.

  Prijavitelji, ki so že oddali prijave lahko svojo prijavo do tega roka umaknejo ali spremenijo. Štela se bo zadnja prispela prijava.

  V primeru, da bo isti subjekt (npr. samo ZD) oddal novo prijavo (v kateri bo nastopal ZD skupaj z CSD), bo naročnik štel, da subjekt prvo prijavo umika in bo upošteval le drugo prispelo prijavo.

  Objavljeno dne 17.01.2018 ob 9:53

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo