Arhiv javnih naročil

 • Naročnik Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Zavarovalne storitve 2018 - 2021

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN010433/2017-B01

 • Datum objave: 27.12.2017
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 26.01.2018 do 10:00
 • Datum odpiranja: 26.01.2018 ob 10:30

 • Vrsta naročila: storitve

 • Razpisna dokumentacija:
 • - Razpisna dokumentacija
 • Popravki razpisne dokumentacije:
 • - ESPD - popravek 1
  - ePRO - ponudba - okvirni sporazum - popravek 1

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo