Arhiv javnih naročil

 • Naročnik Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova ulica 16, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Vzdrževanje in nadgradnja IS MIZŠ za VIZ

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN009217/2017-B01

 • Datum objave: 27.10.2017
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 29.11.2017 do 10:00
 • Datum odpiranja: 29.11.2017 ob 10:30

 • Vrsta naročila: storitve

 • Razpisna dokumentacija:
 • - Razpisna dokumentacija_IS

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo