Arhiv javnih naročil

 • Naročnik Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
 • Naslov javnega naročila: Izbira izvajalca za opravljanje prevozov otrok v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN008791/2017-B01

 • Datum objave: 11.10.2017
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 15.11.2017 do 10:00
 • Datum odpiranja: 15.11.2017 ob 10:30

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Žužemberk v šolskih letih 2017/18 do 2020/21 oziroma od podpisa pogodbe do 31.8.2021.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - O ZUZ_prevozi_RD

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo