Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN000832/2018-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Svetovalne storitve in storitve nadzora nad implementacijo BIM modela, Novo Brdo 20.02.2018 do 10:00
JN000334/2018-B01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Sanacijska dela na nepremičninah (1. sklop) in nadzor (2. sklop) 05.02.2018 do 10:00
Nacionalni inštitut za javno zdravje Sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno delo pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola 31.01.2018 do 14:30
JN010433/2017-B01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Zavarovalne storitve 2018 - 2021 26.01.2018 do 10:00
JN000283/2018-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor 26.01.2018 do 10:00
JN010276/2017-B01 Narodna in univerzitetna knjižnica Storitve čiščenja 2018 - 2021 18.01.2018 do 10:00
JN000014/2018-W01 Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Urednikovanje, vzdrževanje in strežniški prostor 15.01.2018 do 10:00
JN010389/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani 08.01.2018 do 10:00
JN009987/2017-B01 Občina Dolenjske Toplice Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v Občini Dolenjske Toplice 28.12.2017 do 10:00
JN009524/2017-B01 Gimnazija Šiška Nakup in dobava hrane za obdobje štirih let 15.12.2017 do 10:00
JN009615/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije podzemne garaže na naslovu Knobleharjeva 18 Ljubljana 30.11.2017 do 10:00
JN009217/2017-B01 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Vzdrževanje in nadgradnja IS MIZŠ za VIZ 29.11.2017 do 10:00
JN009223/2017-B01 JAZMP Nakup in dobava računalniške opreme 28.11.2017 do 10:00
JN009516/2017-W01 InnoRenew CoE Izola, Livade 6, 6310 Izola Nakup energijsko učinkovite namizne računalniške opreme – okvirni sporazum za obdobje štirih let 24.11.2017 do 10:00
JN008791/2017-B01 Občina Žužemberk Izbira izvajalca za opravljanje prevozov otrok v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let 15.11.2017 do 10:00