Arhiv javnih naročil

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN008822/2017-W01 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Selitvene storitve (selitev pisarniškega gradiva, pohištva in opreme) 17.10.2017 do 10:00
JN008430/2017-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Nakup računalniške opreme 11.10.2017 do 10:00
JN008640/2017-W01 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Demontaža, selitev in montaža obstoječih arhivskih regalov ter dobava in montaža novih arhivskih regalov 11.10.2017 do 10:00
JN008663/2017-W01 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Selitvene storitve (Selitev pisarniškega gradiva, pohištva in opreme) 11.10.2017 do 10:00
JN008264/2017-W01 Kmetijski inštitut Slovenije Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2018 05.10.2017 do 10:00
JN008420/2017-W01 ITF Enhancing Human Security Nakup opreme za telemedicino 05.10.2017 do 10:00
JN008286/2017-W01 JAZMP Storitve upravljanega tiskanja 04.10.2017 do 10:00
JN007843/2017-B01 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Vstični elektronski mikroskop 02.10.2017 do 10:00
JN007999/2017-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Nakup vozil za potrebe UPK Ljubljana 21.09.2017 do 10:00
JN008033/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani – ponovitev 20.09.2017 do 10:00
JN008034/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacije terase – igrišča na objektu Murkova 4, Maribor – ponovitev 18.09.2017 do 10:00
JN007809/2017-W01 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Izgradnja začasne deponije odpadkov 14.09.2017 do 10:00
JN007638/2017-W01 VIZ Smlednik Nakup, dobava in montaža opreme za VIZ Smlednik 31.08.2017 do 12:00
JN007583/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Dobava in montaža opreme za stanovanja 31.08.2017 do 10:00
JN007552/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Izvedba sanacijskih del za odpravo pomanjkljivosti v poslovno stanovanjskih objektih na Mesarski ulici v Ljubljani – ponovitev 31.08.2017 do 10:00