Javna naročila

 • Naročnik Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Selitvene storitve (selitev pisarniškega gradiva, pohištva in opreme)

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN008822/2017-W01

 • Datum objave: 12.10.2017
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 17.10.2017 do 10:00
 • Datum odpiranja: 17.10.2017 ob 11:00
 • Ogled: Ogled ni obvezen,k je pa možen po predhodnem dogovoru. Kontakt razviden iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.

 • Vrsta naročila: storitve

 • Vsebina naročila:
 • Selitvene storitve (selitev pisarniškega gradiva, pohištva in opreme).
 • Razpisna dokumentacija:
 • - Selitvene storitve (selitev pisarniškega gradiva, pohištva in opreme)

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo