Javna naročila

 • Naročnik Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Ureditev centra odličnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani – Oprema - AV oprema - ponovitev

 • Št.objave na portalu javnih naročil NMV4413/2015

 • Datum objave: 17.07.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil:
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 04.08.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 04.08.2015 ob 10:30

 • Vrsta naročila: blago

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je med drugim okoljsko manj obremenjujoče blago pri čemer je naročnik pri oddaji javnega naročila upošteval temeljne okoljske zahteve skladno z določili Prilog 4 in 5 iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).

  Naročnik si pridržuje pravico, da da določene postavke ne naroči oz. izvede. V tem primeru ponudnik ni upravičen do povračila morebitne škode, ki bi mu zaradi naročnikovega ravnanja lahko nastala.
 • Razpisna dokumentacija:
 • - BIC - 3-2015 - RD - Ureditev CO za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani – AV oprema

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo