Javna naročila

 • Naročnik Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • Naslov javnega naročila: Ureditev centra odličnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani – Oprema

 • Št.objave na portalu javnih naročil JN2668/2015

 • Datum objave: 28.04.2015
 • Skrajni rok za zahtevo dodatnih pojasnil: 25.05.2015 do 12:00
 • Skrajni rok za oddajo ponudb: 04.06.2015 do 10:00
 • Datum odpiranja: 04.06.2015 ob 10:30

 • Vrsta naročila: blago

 • Vsebina naročila:
 • Predmet naročila je nakup in dobava ( in kjer je določeno tudi implementacija) opreme po sklopih:
  SKLOP 1: Notranja oprema
  SKLOP 2: Ambientalna oprema
  SKLOP 3: Garderobne omarice
  SKLOP 4: Računalniška oprema
  SKLOP 5: Avdio-video oprema
  SKLOP 6: Kuhinjski in strežni drobni inventar
 • Razpisna dokumentacija:
 • - BIC - 1-2015 - RD - Ureditev CO za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani – Oprema
  - Menicna _izjava_s_pooblastilom_za_unovcenje_menice (resnost ponudbe)
 • Vprašanja in odgovori
 • Vprašanje št.1:
  Sklopi: Ali lahko oddamo ponudbo le za posamezni sklop izmed razpisanih 6 sklopov? Torej je možno oddati samo za 2 sklop ali mora biti celota pokrita?
  Odgovor:

  Da. Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov.

  Objavljeno dne 11.05.2015 ob 8:29

 • Pridobitev pooblastila za zastopanje na odpiranju ponudb Na spodnjem gumbu hitro in enostavno pridobite pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb oz. prijav.
 • Pridobi pooblastilo