Javna naročila

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN009223/2017-B01 JAZMP Nakup in dobava računalniške opreme 28.11.2017 do 10:00
JN009217/2017-B01 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Vzdrževanje in nadgradnja IS MIZŠ za VIZ 29.11.2017 do 10:00
JN009524/2017-B01 Gimnazija Šiška Nakup in dobava hrane za obdobje štirih let 15.12.2017 do 10:00
Arhiv javnih naročil