Javna naročila

Št. objave Naročnik Naslov javnega naročila Rok za sprejem ponudb
JN008373/2017-B01 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije Storitve e-arhiviranja – zajem in hramba dokumentacije v elektronski obliki pri akreditiranem izvajalcu za obdobje štirih let 27.10.2017 do 10:00
JN008825/2017-W01 Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Razvojni projekt: implementacija nalog vzdrževanja in upravljanja objektov na osnovi BIM modela stavbe z uporabo 6D BIM tehnologije – F2, Brdo 27.10.2017 do 10:00
JN008962/2017-W01 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Izdelava, dobava in montaža pisarniškega pohištva 30.10.2017 do 10:00
JN008791/2017-B01 Občina Žužemberk Izbira izvajalca za opravljanje prevozov otrok v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let 15.11.2017 do 10:00
Arhiv javnih naročil